• 662 - 295-3330
  • booking@firstclass.co.th

เราส่ง
พัสดุทั่วโลก
ทุกวัน

ส่งพัสดุระหว่างประเทศ
เราช่วยคุณได้
สมัครและเริ่มใช้งานทันที!

ติดตามพัสดุของคุณ!
FIRSTCLASS – เครื่องมือที่จะช่วย
ทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่าย

รองรับการใช้งานทุกประเภท
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สมัครและเริ่มใช้งานทันที!

บริการขนส่งสินค้า

ทำการขนส่งสินค้าทุกชนิดทุกประเภท
ทางอากาศ
ทางทะเล
ทางรถยนต์หรือทางรถไฟ

บริการขนส่งด่วน

พัสดุด่วน


ขนส่งด่วนภายในเวลาที่กำหนด

โซลูชั่นขั้นสูงเพื่อการขนส่ง
ควบคุมได้ตามต้องการ

บริการ EasyShip
บริการดำเนินพิธีการศุลกากร

Freight Transportation

เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจด้านลอจิสติกส์ที่กว้างขวางเพียงพอที่จะทำการขนส่งสินค้าทุกชนิดทุกประเภท ไปยังที่หมายใดๆ ในโลก ไม่ว่าโดย

• ทางอากาศ
• ทางทะเล
• ทางรถยนต์หรือทางรถไฟ

การขนส่งทางอากาศ


  AIR FORWARD คือประเภทของผลิตภัณฑ์ซึ่งเน้นการขนส่งทางอากาศเป็นสำคัญและยังมีระดับความเร่งด่วนในการขนส่งที่ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การทำงานร่วมกับผู้ขนส่งที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถให้บริการในทุกเส้นทางหลักของโลก และ ยังทำให้ท่านสามารถวางแผนการขนส่งได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย


  บริการ AIR FORWARD ของเราเป็นบริการที่มีความคล่องตัวสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า ได้เป็นอย่างดี โดยปกติเราจะให้บริการขนส่งแบบ door-to-door แต่ยังคงมีการขนส่งแบบ airport-to-airport, door-to-airport และ airport-to-door เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าเช่นกัน

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ


  ด้วยบริการขนส่งทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมาย ทำให้เรามีตัวเลือกในการใช้อุปกรณ์ และบริการรวมตู้หลากหลายประเภท ซึ่ง ทำให้เราแน่ใจได้ว่าสินค้าจะถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง ด้วยระยะเวลาที่ใช่ ในราคาที่เหมาะสม เรายัง ทำงานร่วมกับสายเรือจำนวนมาก และเป็นพันธมิตรกับสายเรือชั้นนำ ทำให้เราสามารถสำรองพื้นที่ในทุกท่าเรือคอนเทนเนอร์ หลักทั่วโลก เพื่อการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือ

OCEAN FORWARD

• ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งทั้งแบบ เต็มตู้และไม่เต็มตู้ ทำให้ปัจจุบัน เรามีปริมาณการจัดส่งสินค้าแบบ LCL, FCL ทั่วโลกมากกว่า 2.8 ล้านตู้ และกว่า 2 ล้านลูก บาศก์เมตรต่อปี
• มีเครือข่ายท่าเรือประจำชาติและท่าเรือนานาชาติ ซึ่งรวมถึงการใช้เรือฟีดเดอร์ (feeder) ในการขนส่ง
• มีตารางการขนส่งแบบ door-to-door ที่แน่นอน โดยที่ผู้จัดส่งจะต้องทำการจองการส่งสินค้าล่วงหน้า ("Shipped as Booked")

การจัดการขนส่งแบบ FCL ภายในประเทศ

บริการขนส่งภายในประเทศ (Inland Services) – เริ่มบริการตั้งแต่การรับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดส่งไปยังท่าเรือต้นทางและ จากท่าเรือปลายทางไปถึงมือผู้รับ

บริการขนส่งสินค้าทางถนนและทางรถไฟ

  เราคือพันธมิตรที่ให้ความยืดหยุ่นในการขนส่งสินค้าทางบกที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทุกขนาดไปยังประเทศแถบอาเซียนโดยผู้ชำนาญด้านศุลกากรของเรา ด้วยขนาดองค์กรและประสบการณ์ของเราจึงช่วยให้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการแก้ปัญหาทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันระดับสูงให้แก่ลูกค้าทุก ท่านได้ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กที่ต้องการบรรทุกสินค้าไม่เต็มคันรถหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์ที่มีประสบการณ์แต่ ต้องการพัฒนาการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าทางถนน เรายินดีมอบบริการตามความต้องการส่วนบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญยังหน่วยงานของ คุณ


Our Clients

© 2015, Allright reserved.